Kevitajate väljaõppe

Keevituskoolitus:
  Õpetame MIG/MAG, TIG, elektrood- ja gaas keevitusmeetodeid erinevate materjalide keevitamiseks. Tegeleme keevitaja Eurosertifikaadi EN ISO 9606-1, EN ISO 9606-2 eksamiks ettelvamistusega ja sertifitseerimise korraldamisega.
 
Registreerumine:
  Koolitusele saab registreeruda emaili: pkk@migroup.ee või telefoni +372 56 87 99 13 teel. Selleks on vaja teie täisnime, telefoninumbrit ning meiliaadressi. Kui koolituse ostjaks on firma, siis ka firma rekvisiite.
 
Koolituste ajad:
  Järgmised koolitused algavad kokkuleppel koolitajaga mõlemale sobival ajal. Grupid on väikesed (maksimaalselt 4 inimest).
 
Õppekorralduse alused:

 • Koolituskeskuses toimub õpe Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekava alusel
 • Koolituskeskuse õppekavades teeb muudatusi nõukogu ning need kinnitatakse Pidaja poolt. Kümne tööpäeva jooksul nende kinnitamisest esitatakse need Haridus- ja teadusministeeriumile registreerimiseks.
 • Õppekava on õpingute alusdokument, mis määrab kindlaks:
  • koolituse ülesanded ja õppeaja kestuse;
  • üld- ning tasemenõuded Koolituskeskuses õppimiseks ja tunnistuse saamiseks;
  • kohustulike õppeainete loendi ja mahu;
  • õppeainete valikuvõimalused ja tingimused.
 • Õpe Koolituskeskuses toimub kursuste vormis.
 • TÄIENDUSKOOLITUSKURSUSEGA SEOTUD KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

  • Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ja/või pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavad valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

  ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

  • Professionaal Koolituskeskus OÜ viib läbi koolitusi selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse ja ohutusnõuetele.
  • Koolituse praktika ruumis on tagatud igale koolitatavale isikule individuaalne õppekoht, mis sisaldab järgmise varustuse: keevitusaparaat, gaasi balloon, lihvimismasin, keevitaja mask, sõrmikud, respiraator, tööriistad. Iga õppekoht on varustatud kahetasandilise ventilatsiooniga SovPlym.
  • Teooriaklassis on suur laud ja mugavad toolid, loengutahvel ja markerid, multimeediaprojektor, näitlikud õppevahendid (tööriistad ja seadmed)
  • Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.
  • Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppetöö jooksul.
  • Professionaal Koolituskeskus OÜ tagab igale koolitusest osalejale kohvipause.
  • Igal koolitusel on tagatud osalejatele koolitusjärgne abi. Küsimustele vastatakse e-kirja või telefoni teel.

  TÄIENDUSKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD

  • Professionaal Koolituskeskus OÜ palub täita pärast iga koolitust osalejatel tagasisidelehed ja muuhulgas annab võimaluse teha parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt kujul.
  • Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendusettepanekud lektorile.
  • Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks.
  • Isikuandmeid töödeldakse Isikuandmete kaitse seadusele § 6 alusel.

 
Väljastatav dokument:
  Tunnistus keevitaja kutsealase täiendõppe kohta.
Keevitaja Eurosertifikaadi EN ISO 9606-1, EN ISO 9606-2 eksamiks ettelvamistus.
 
Vaidluste lahendamise kord:
  Vaidlused ja arusaamatused, mis võivad tekkida koolitatava ja koolitaja vahel lahendab juhataja.
Juhataja kontakt: pkk@migroup.ee
Edasi vaidluse lahendamise kord toimub vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.